Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

piłka nożna

W ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 275/2019 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 10 stycznia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęło 20 ofert. Wyniki konkursu w załączniku.

 

Informacja o wynikach konkursu ofert - sport 2020.pdf

Dodano: Piątek, 24 stycznia 2020