Raport z konsultacji społecznych

Ratusz 1

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Wołowa pomiędzy ulicami Trzebnicką i Spacerową na działce rekreacyjnej nr 72/9 AM-39 obręb Wołów.

 

RAPORT

Dodano: Piątek, 31 stycznia 2020