Drugi otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Biznes

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza drugi otwarty konkurs  na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. Termin składania ofert mija 2 marca  2020 r. Szczegółowe informacje, treść zarządzenia oraz formularz ofertowy są dostępne na stronie

http://bip.wolow.pl/m,80,pozytek-publiczny.html

 

Zarządzenie nr 34 2020

Dodano: Czwartek, 06 lutego 2020