Płać podatki tam, gdzie mieszkasz!

Wołowski ratusz i rynek

Zameldowanie nie ma znaczenia

Płać podatki tam, gdzie mieszkasz!

 

Płacąc podatki w swoim miejscu zamieszkania masz realny wpływ na to, jak zmienia się miejsce, w którym mieszkasz. Zameldowanie nie ma znaczenia! Wystarczy, że wypełnisz i dołączysz do swojego PIT-u formularz aktualizacyjny ZAP-3, a 38% Twojego podatku dochodowego zasili budżet Gminy Wołów.

 

Szacujemy, że dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą w tym roku 20 138 920 zł. Stanowią one 16% wszystkich dochodów naszej gminy.

Przyjmijmy, że Twój podatek PIT za 2019 rok wyniesie 2 630 złotych.

Do budżetu Gminy Wołów trafi więc w zaokrągleniu 1 000 złotych.

Najwięcej wydajemy na oświatę, świadczenia i wydatki związane z remontami dróg

Zapewne zastanawiasz się, na co wówczas wydamy Twoje pieniądze. Wszystkie te informacje znajdują się w budżecie Gminy Wołów – najważniejszym dokumencie, który ustanawia politykę finansową naszego samorządu.

 

W tym roku planowane wydatki gminy wyniosą 126 802 715,17 złotych:

 

 

 

Największy odsetek kwoty Twojego podatku, która trafia do Gminy Wołów będzie przeznaczona na oświatę i wychowanie – jest to 27% wszystkich wydatków. W tym roku planowana kwota przeznaczona na oświatę to ponad 33,6 milionów złotych.

W drugiej kolejności, bo 25% wydatków przeznaczymy na świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia społeczne itp. w tym świadczenie 500+ W tym roku na dział „rodzina” przeznaczymy łącznie ponad 31,5 miliona złotych.

Na transport i łączność przeznaczymy w tym roku ponad 15,3 miliona złotych, co stanowi 12% wszystkich wydatków gminy. Z tej kwoty finansujemy wszystkie realizowane przez nas remonty i przebudowy dróg, w tym trzeci etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie.

 

 

Dodano: Piątek, 14 lutego 2020