Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych!!!

Biznes

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu wraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej zapraszają uczniów szkół średnich na XXXVIII edycję Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe przy pl. Grunwaldzkim 24 A, sala II C (parter budynku).

Finał Olimpiady został objęty Honorowym Patronatem Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół rolniczych, studenci kierunków rolniczych i przyrodniczych oraz młodzi producenci rolni w wieku od 16 do 40 roku życia.

Program:

10.00 – 10.30 – Rejestracja Uczestników

10.30 – 10.35 – Uroczyste otwarcie

10.40 – 11.40 – Test pisemny

11.40 – 12.30 – Przerwa

12.30 – 13.15 – Finał ustny

13.20 – Uroczyste zakończenie i rozdanie nagród

Olimpiada składa się z testu, który zawiera 50 pytań – 40 jednokrotnego wyboru oraz 10 wielokrotnego wyboru. Do finału przechodzi 5 osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Finaliści wezmą udział w etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 12-13 marca 2020 r. podczas XXVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach. Zgłoszenie prosimy przesyłać skanem w formacie pdf na adres email: ompr@zmw.pl oraz tomaszwiciak@gmail.com. Formularz powinien być wypełniony drukowanymi literami. Natomiast oryginały należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa z dopiskiem „OMPR 2020” Informacje na temat olimpiady znajdą Państwo również na stronie www.zmw.pl Koordynatorem olimpiady w woj. dolnośląskim jest: Tomasz Wiciak – 694 985 594, e-mail: tomaszwiciak@gmail.com

Dodano: Poniedziałek, 17 lutego 2020