Zarządzenie dot. procedur w jednostkach Gminy Wołów

dokumenty

Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura wydał wczoraj zarządzenie wprowadzające procedury dotyczące środków ostrożności, które mają przestrzegać pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołowie, zakładów budżetowych, jednostek podległych oraz placówek oświatowych.
Procedury dotyczą m.in. OBOWIĄZKU informowania przełożonych o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirus COVID-19, bądź konieczności poddania się kwarantannie.
Z dniem 12 marca do odwołania wstrzymana została działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie wraz z filiami jak również Wołowskiego Ośrodka Kultury z filią w Lubiążu.

Link do zarządzenia: http://bip.wolow.pl/a,19734,56-2020.html

Dodano: Piątek, 13 marca 2020