KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szkoła_dziecko

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją, szkoły, dla których gmina Wołów jest organem prowadzącym, w terminie do 25.03.2020 r. pracują w godzinach 9.00-12.00.
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, odbywa się w godzinach pracy szkoły, zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 31 stycznia 2020 r.
W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest kontakt telefoniczny, zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych placówek.

Dodano: Piątek, 13 marca 2020