Koronawirus (COVID-19) Pytania i odpowiedzi

Blisko 0

 

 1. Jak skutecznie myć ręce?

Często myj ręce używając mydła i ciepłej wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Zobacz - https://www.youtube.com/watch?v=UVubuNLiya8

 

 1. Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Niezbędne jest  przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu

 

Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=P65REf2sd4E

 

 1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 1. Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

 1. Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

 

 1. Obróbka termiczna a koronawirus

Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60stC przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS COV-2.

 

 1. Jak przenosi się SARS COV-2?

Bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby (droga kropelkowa, ale również kał i mocz).

Pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej poprzez kichanie i kaszel.

Aktualnie dostępne dane wskazują na to,  że wirus może przetrwać kilka godzin na powierzchniach. Wirusa można pozbyć się ze środowiska, podobnie jak w przypadku większości mikroorganizmów, za pomocą zwykłych środków dezynfekcyjnych stosowanych w gospodarstwie domowym.

 

 1. Jakie działania powinien podjąć świadomy  klient-konsument?

W sklepie: Osoby, które przebywają w sklepach, supermarketach, centrach handlowych powinny zawsze pamiętać o tym, że są współodpowiedzialni za zdrowie swoje i innych osób. W miarę możliwości należy unikać przebywania w miejscach zatłoczonych, utrzymywać odstępy w kolejkach.

Dlatego należy pamiętać o higienie rąk oraz higienie kichania i kasłania, w szczególności przy pakowaniu żywności luzem, nieopakowanej tj. pieczywo, produkty cukiernicze, orzechy.

Ręce w sklepie mają kontakt z powierzchniami roboczymi, pieniędzmi. Do pakowania należy używać dostępnych rękawic foliowych oraz torebek. Niehigienicznym zachowaniem jest przebieranie i dotykanie  produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).

Należy zwracać też uwagę na właściwą higienę  układu oddechowego- nie kasłanie/kichanie w stronę innych osób jak i towaru.

W domu: Należy zachowywać właściwą higienę mycia i przygotowania żywności. Jest to priorytet nie tylko w przypadku koronawirusa, ale przede wszystkim typowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych prowadzących do zatruć pokarmowych. Należy myć ręce, narzędzia kuchenne, blaty robocze, deski. Zawsze pamiętać o separacji produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia,  w celu uniknięcia zanieczyszczeń krzyżowych w kuchniach.

WHO zaleca przestrzeganie zasad 5 Kroków Do Bezpiecznej Żywności (zobacz grafikę)

 

 1. Jak chronić mogą się seniorzy?

Seniorzy przede wszystkim powinni 1) ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych 2) stosować się do rad ogólnych (często myć ręce, unikać dotykania, oczu, nosa i ust, regularnie myć lub dezynfekować dotykane powierzchnie, zachować bezpieczną odległości od rozmówcy)

 

 1. Jak można pomóc seniorowi?

Z inicjatywy Burmistrza Dariusza Chmury został uruchomiony BANK ŻYCZLIWOŚCI Gminy Wołów.

Jest to akcja, która ma na celu pomóc osobom starszym z terenu naszej gminy, które w obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa mają zalecenie, by pozostać w swoich domach - są bowiem szczególnie narażone na zarażenie.

Jeżeli chcesz pomóc osobom starszym, samotnie mieszkającym, schorowanym:

 

 • w zrobieniu zakupów,
 • w zrealizowaniu recepty,
 • w wyniesieniu śmieci,
 • w wyprowadzeniu psa.

 

Zgłoś się do nas jako wolontariusz e-mail: pomagam@wolow.pl lub 510 249 946

Jeżeli znasz osobę, która potrzebuje pomocy lub sam jesteś taką osobą, skontaktuj się z nami korzystając z powyższych danych teleadresowych

 1. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXBdyI-Jb9o

  

Więcej informacji

https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

 

 

Dodano: Czwartek, 19 marca 2020