Seminarium otwierające projekt "Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej"

Fundacja Ekologiczna Zielona Akja - logo

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza na Seminarium  „Ekonomia społeczna stowarzyszeń szansą rozwoju społeczności lokalnych" otwierające projekt  "Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej",  które odbędzie się dnia 10 września  br. (poniedziałek) w hotelu Chata Karczowiska (gmina Lubin) w godzinach od 16.00 do 19.00.

Zapraszmy wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat sposobów pozyskania dochodów dla małych stowarzyszeń, prowadzeniem działalności gospodarczej i tworzeniem miejsc pracy w oparciu o lokalne zasoby wsi. Zaproszenie na seminarium skierowane jest w szczególności do lokalnych stowarzyszeń wiejskich,  zainteresowanych działaniami w zakresie ekonomii społecznej i specjalizacji swoich miejscowości w kierunki wsi tematycznych, samorządów lokalnych i podmiotów integracji społecznej.

Program seminarium:

Proces tworzenia oferty wsi na przykładzie miejscowości Spytków – Agnieszka Skonieczka - Stowarzyszenie „Spytków bez granic”;
Wsie tematyczne Doliny Baryczy, od powstania do dochodu – Marta Kamińska – LGD Dolina Baryczy ;
Gospodarka edukacyjna jako sposób na przedsiębiorczość wiejską – Agnieszka Misek-Kowalczuk – ODR we Wrocławiu;
Prezentacja projektu „Ekonomia społeczna stowarzyszeń szansą rozwoju społeczności lokalnych” – Krzysztof Szustka, Irena Krukowska-Szopa – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”;
Dyskusja uczestników.
Zainteresowane organizacje będą mogły wziąć udział w projekcie, którego celem jest wzrost aktywności ekonomicznej i społecznej stowarzyszeń wiejskich.

W ramach projektu odbędą się:

Warsztaty poświęcone przygotowaniu lokalnych inicjatyw ekonomii społecznej
Konkurs na „Najciekawsze lokalne inicjatywy ekonomii społecznej”, w którym 8 stowarzyszeń otrzyma środki finansowe na wdrożenie planu inicjatyw
Wdrażanie wybranych przedsięwzięć na terenie miejscowości, w której działa stowarzyszenie
Konsultacje specjalistyczne, podczas których stowarzyszenia otrzymają pomoc merytoryczną przy wdrożeniu inicjatyw
Szkolenia specjalistyczne na Edukatora dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego wsi oraz Edukatora rzemiosła ludowego
Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej stowarzyszenia w zakresie pisania projektów i prowadzenia działalności odpłatnej oraz zarządzania finansami.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów seminaryjnych. Na miejsce szkolenia należy dojechać na własny koszt. Prosimy o zgłaszanie się uczestników do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”  do dnia 7 września faxem 76 721-24-96  lub  tel. 76 723-81-01 lub mailem bochynska@zielonaakcja.pl

Osoba odpowiedzialna ws. Projektu - Małgorzat Bochyńska.

Dodano: Sobota, 15 września 2012