Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szkoła_dziecko

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dzisiaj rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołów.

Przypominamy, że rekrutacja odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem strony:

http://www.gminawolow.przedszkola.vnabor.pl/

 

W związku z istniejącą sytuacją wszystkie sprawy związane z rekrutacją uzupełniającą należy załatwiać przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej na podane poniżej adresy mailowe:

Przedszkole „Słoneczko”:  psloneczko@interia.plp2.sloneczko@wolow.pl, tel. 608 637 258  

Przedszkole „Chatka Puchatka”:  p1.chatkapuchatka@wolow.pl, tel. 71 389 26 61

Przedszkole „Niezapominajka” w Lubiążu: zsp.lubiaz@wolow.pl, tel. 71 389 71 96, kom. 663 331 668.

Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie:, sp.starywolow@wolow.pl, tel. 666 133 413

Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej: spkw@wp.pl, sp.krzydlinawielka@wolow.pl,

tel.71 3890126       

Szkoła Podstawowa w Warzęgowie: sp.warzegowo@wolow.pl , tel. 71 389 97 63       

W przypadku braku  możliwości załatwienia sprawy elektronicznie,  wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wrzucać w opisanych kopertach (z podaniem imienia i nazwiska dziecka nr telefonu kontaktowego do rodzica) bezpośrednio do specjalnie przygotowanych do tego celu skrzynek pocztowych, znajdujących się przy budynkach szkolnych/przedszkolnych. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i zatrudnione  w przedszkolach/szkołach.

Jak złożyć wniosek  w sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości rekrutacji elektronicznej (brak dostępu do komputera lub internetu):

Przede wszystkim należy się skontaktować z przedszkolem/ szkołą, do której będzie składany wniosek. Zostaną tam Państwu przekazane konkretne wskazówki.

UWAGA  - po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych, należy pamiętać o potwierdzeniu woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane!

Wnioski można składać do 7 kwietnia do godz. 15.30

Dodano: Poniedziałek, 30 marca 2020