Gmina Wołów zabezpiecza w środki ochrony osobistej

herb small

Gmina Wołów wspiera służbę zdrowia. Został uruchomiony program wsparcia dla instytucji oraz przedsiębiorców. W ramach akcji zamówione zostały środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki. Ponad 100 przedsiębiorców otrzymało maseczki ochronne, a do instytucji publicznych trafiło ok. 1200 pakietów ochrony osobistej.

Powołany przez Burmistrza Dariusza Chmurę zespół ludzi, od czterech tygodni pracujących w sztabie kryzysowym za pomocą wideokonferencji organizuje wsparcie dla firm i instytucji. Kilkuosobowa grupa każdego dnia przygotowuje zestawy ochrony osobistej składające się z rękawiczek ochronnych, maseczek oraz płynu do dezynfekcji rąk. Każdy zestaw przygotowywany jest dla pojedynczej osoby.

Gotowe zestawy przekazywane są do instytucji publicznych z terenu Gminy Wołów. Aktualnie na bieżąco prowadzony jest wywiad środowiskowy, każdego dnia pracownicy sztabu kryzysowego prowadzą rozmowy z przedstawicielami placówek i instytucji ustalając potrzeby.

Środki ochrony osobistej do tej pory zostały przekazane do szkół i placówek oświatowych (300 pakietów) w całej Gminie, zabezpieczone zostały sołectwa (37 pakietów), instytucje kultury - OSiR, Biblioteka i WOK (60 pakietów), ośrodki użyteczności publicznej - MOPS i Sanepid (70 pakietów), stowarzyszenia, Urząd Pracy w Wołowie (25 pakietów), poradnia psychologiczno – pedagogiczna (30 pakietów) oraz służby mundurowe tj. Policja, Państwowa Straż Pożarna i ochotnicze straże pożarne z terenu gminy (215 pakietów).

W środki ochrony osobistej zabezpieczone zostały również Przychodnie Rejonowe w Wołowie, w Brzegu Dolnym i w Lubiążu, szpital w Wołowie, pogotowie i ratownictwo medyczne (ok. 350 pakietów).

Również parafie, kościoły filialne i kaplice, dom zakonny Sióstr Benedyktynek w Wołowie oraz związki wyznaniowe wyposażone zostały w środki do dezynfekcji rąk i płyny do powierzchni w celu dezynfekcji ławek (ok. 30 litrów).

Dzięki uprzejmości mieszkanki Wołowa, Gmina otrzymała dużą ilość materiału,
z którego szyte są maseczki wielokrotnego użytku. Obecnie prace wykonuje ok. 20 osób, zarówno seniorzy, jak i osoby młodsze. Do pomocy zgłosili się mieszkańcy m. in. Wołowa, Lubiąża, Starego Wołowa, Uskorza Wielkiego, Krzydliny Wielkiej i Małej oraz Łososiowic. Akcję szycia maseczek koordynuje Pan Eugeniusz Stańczak - Pełnomocnik Burmistrza ds. Seniorów. Osoby chętne do pomocy są proszone o kontakt pod numerami telefonów: 71 319 13 30 lub 510 249 946.

Ze środków rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe do zabezpieczenia funkcjonowania placówek medycznych na terenie Gminy Wołów, a w szczególności spółki PCM zakupiono:

- respirator (45000 zł).

- 1200 szt. maseczek (7200 zł)

- 28000 szt. rękawiczek jednorazowych (6800 zł)

- aparat do EKG (5655 zł)

- 3 wózki do sprzątania (1338 zł)

- kombinezony i okulary ochronne (443 zł)

Podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie należą się Prezesowi Zakładów Chemicznych PCC Rokita, Panu Wiesławowi Klimkowskiemu, który przekazał 1000 litrów płynów dezynfekcyjnych dla Gminy Wołów, firmie Kotar, która przekazała 50 koców i 50 poduszek dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Oddziału Rehabilitacyjnego
w Powiatowym Centrum Medycznym (wartość 5700 zł), właścicielowi firmy Olmax, Panu Markowi Zimnickiemu, który przekazał 2000 zł na posiłki dla przebywających na kwarantannie pracowników oraz pacjentów ZPO i Oddziału Rehabilitacyjnego w PCM, strażakom gminnych ochotniczych straży pożarnych, którzy w ramach uruchomionego systemu ostrzegania mieszańców przekazywali informacje o zagrożeniach związanych z pandemią koronawirusa.

Działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa w naszym środowisku. Oczywiście nie rezygnujemy, będziemy działając dalej. Pomimo wszelkich przedsięwzięć nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku i odpowiedzialności obywatelskiej. O wszystkich działaniach na bieżąco informujemy na facebookowym portalu Dzień Dobry Wołów.

Zostańcie zatem w domach. Życzymy zdrowia.

Dodano: Wtorek, 31 marca 2020