Odwołuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie, ul. Gołębia i ul. Krucza, dz. nr 25/62 Am 51

ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy Wołów 

 

odwołuje  II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołów

ogłoszony na dzień 28.04.2020 r. na godz. 10.15.

 

 

Wołów, ul. Gołębia i ul. Krucza

 

Działka niezabudowana nr 25/62 Am 51 o pow. 0,0999 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00026387/5

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/154 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren porośnięty roślinnością trawiastą, chwastami, krzewami, samosiejkami drzew.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  wywoławcza – 60.800,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 % VAT

Wadium – 6.100,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Przetarg odwołuje się w związku ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami zakażenia koronawirusem COVID-19 aby przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu się.

 

Dodano: Poniedziałek, 06 kwietnia 2020