Odwołuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie, ul. Gołębia, dz. nr 25/64 Am 51

ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy Wołów 

 

odwołuje  II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołów

ogłoszony na dzień 29.04.2020 r. na godz. 10.00.

 

 

Wołów, ul. Gołębia

 

Działka niezabudowana nr 25/64 Am 51 o pow. 0,1208 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00026387/5

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/154 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na części działki lokalizacja stanowiska archeologicznego.

Teren porośnięty roślinnością trawiastą, chwastami, krzewami, samosiejkami drzew.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  wywoławcza – 70.775,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 % VAT

Wadium – 7.100,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odwołuje się w związku ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami zakażenia koronawirusem COVID-19 aby przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu się.

Dodano: Poniedziałek, 06 kwietnia 2020