Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Gliniana 16B, (budynek mieszkalny) dz. nr 38/7 Am 32

W Y K A Z

 

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 65) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Wołów, ul. Gliniana 16B - budynek mieszkalny

 

Dz. nr 38/7 Am 32 o pow. 298 m², Księga Wieczysta WR1L/00025123/0.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym. Na parterze budynku znajdują się garaż, kotłownia i korytarz na pierwszym piętrze zlokalizowane są : pokój , pokój z aneksem kuchennym, łazienka i przedpokój. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 104,66 m², powierzchnia zabudowy wynosi 72 m²

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem MN/100 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy.

 

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 214.000,00 zł.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim                w Wołowie.

Wyznacza się termin do 29.05.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 4  wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

Dodano: Wtorek, 07 kwietnia 2020