Przedszkola i szkoły gminne (kl. I-III) od 25 maja wznawiają swoją działalność

Przedszkole2

Drodzy Rodzice,

od 25 maja gminne szkoły (kl.I-III, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) i przedszkola wznawiają swoją działalność. Przypominamy, że decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola lub szkoły musi zostać podjęta odpowiedzialnie i z pełną świadomością istniejących zagrożeń. Wprowadzone ograniczenia i restrykcje sanitarne (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji) mogą zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem dzieci w okresie pandemii w grupie przedszkolnej/szkolnej, ale całkowicie go nie wyeliminują.

Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty naszych placówek, należy mieć  na uwadze zmiany, jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych jest ograniczenie liczebności grup do 12 osób. Zgodnie z zaleceniami ministerialnymi pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obowiązywać będą także nowe procedury dotyczące sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania z placów zabaw,  obowiązkowego pomiaru temperatury czy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Drodzy Rodzice, zdajemy sobie sprawę, że wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji do nowych warunków. Przygotujmy na to nasze dzieci, przeprowadzając z nimi odpowiednie rozmowy w domu. Pamiętajmy także, że aktywność poza przedszkolem lub szkołą, liczba spotykanych osób czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania. Bądźmy odpowiedzialni za siebie oraz drugiego człowieka, tego małego i dużego.

Wszystkich zainteresowanych rodziców posłaniem dzieci do przedszkoli/szkoły prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorami placówek do których dzieci uczęszczają.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i szkół.

Wytyczne GIS, MZ i MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Dodano: Piątek, 22 maja 2020