XXIV Sesja Rady Miejskiej w Wołowie VIII Kadencji - 30.06.2020 r. godz. 11:00

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.

 

Porządekobrad  SesjiRadyMiejskiejwWołowie wdniu 30 czerwca 2020 r.; godz. 11:00

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołów za 2019 rok.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wołów za 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2019 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie za 2019 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za 2019 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2019 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Wołów za 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 116/2020 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w korzystaniu z placów zabaw na terenie Gminy Wołów.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 117/2020 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w korzystaniu ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wołów.
 15. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Środa, 17 czerwca 2020