Rozpoczęcie naboru od 1 lipca

wniosek

Gmina Wołów wraz z liderem projektu, gminą Żmigród, informuje że uzgodniono termin rozpoczęcia naboru wniosków w projekcie pod nazwą „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na 1 lipca 2020 roku.

Nabór potrwa 3 miesiące. Wzory wniosków wraz z instrukcją wypełnienia pojawią się w najbliższych dniach na stronieinternetowej dedykowanej projektowi www.piecedolinabaryczy.pl, na stronie Urzędu Miejskiego w Wołowie www.wolow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska, Nabór Wniosków.

Dodano: Czwartek, 25 czerwca 2020