Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

opał

GMINA ŻMIGRÓD Lider projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy  ołów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów): 

od godz. 8:00 dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 30.09.2020 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki: 

 1. Kyteria wyboru grantobiorców 
 2. Wskaźniki realizaji
 3. Schemat wybór formularza
 4. Formularz nr 1 instrukcja
 5. FORMULARZ NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 6. FORMULARZ NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 7. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 1
 8. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 2
 9. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 3
 10. FORMULARZ NR 2 INSTRUKCJA
 11. FORMULARZ NR 2 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 12. FORMULARZ NR 2 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 13. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 1
 14. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 2
 15. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 3
 16. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 4
 17. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 5
 18. FOMRULARZ NR 3 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 19. FORMULARZ NR 3 INSTRUKACJA
 20. FORMULARZ NR 3 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 21. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 1
 22. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 2
 23. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 3
 24. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 4
 25. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 5
 26. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 6
 27. Oświadczenie rozeznanie rynku
 28. Umowa z grantobiorcą
 29. WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU Żmigród
 30. Wzór zalacznik nr 3 umowa
Dodano: Środa, 01 lipca 2020