Dialog techniczny dotyczący zakupu mebli

herb small

Gmina Wołów działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym, w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mebli stanowiących wyposażenie Wołowskiego Ośrodka Kultury.

Dodano: Wtorek, 10 grudnia 2013