Przywracanie blasku Wołowskiego Ośrodka Kultury trwa

Remont ośrodka kultury

Prace remontowe budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury idą „pełną parą”. Zgodnie z przyjętym planem pracownicy konsorcjum Energy Investors Group z Brzegu oraz Energy Investors Group Warszawa wykonują obecnie prace w garderobach i sali widowiskowej.

Zakończenie robót powinno nastąpić w marcu 2013 roku, koszt inwestycji wynosi 2 202 026,71 zł brutto.

Zakres prac jakie zostaną wykonane, obejmuje:

1.Remont budynku WOK - elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja podłóg i posadzek, malowanie wszystkich pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, budowa pochylni dla niepełnosprawnych.

2. Zagospodarowanie terenu - remont muszli koncertowej, budowa placu zabaw, montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, lampy; nasadzenia zieleni niskiej i średniej.

Wizualizacja zmian - w załączonym pliku.

Dodano: Wtorek, 11 września 2012