Dotacje z Leadera

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich" rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z programu Leader. W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie na 4 działania, w tym na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W sumie do rozdysponowania jest ponad 2,2 mln zł

Wnioski do LGD mogą składać podmioty (w tym osoby fizyczne) działające na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia. Konkurs przewiduje przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu ogólnego i tematycznego.

Z zakresu ogólnego można składać wnioski na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działań:

Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 598 330,39 złotych.
Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 263 566,94 złotych; w tym na przedsięwzięcia I, II oraz IV przeznacza się kwotę 263 566,94 zł;
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 283 562,00 złotych;
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 114 241,00 złotych.

Natomiast z zakresu tematycznego na działania:

Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 323 880,94 złotych w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 323 880,94 złotych.
Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, limit dostępnych środków: 155 972,56 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 17 359,87 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 138 612,69 zł, z czego 110 718,05 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 319 743,15 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 119 743,15 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych, z czego 100 000,00 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 140 885,00 złotych. w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 140 885,00 złotych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 06 lutego 2014 r. do godziny 16:00, bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich", które mieści się w Prochowicach przy Placu Kopernika 6.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich": www.lgdodra.pl, lub w biurze LGD.

Więcej informacji na www.lgdodra.pl

Dodano: Czwartek, 23 stycznia 2014