Szkolenie pn. "Z Funduszem Sołeckim ku odnowie wsi"

Szkolenie pn. Z Funduszem Sołeckim ku odnowie wsi

14.09.2012 r. w Gminie Wołów odbyło się spotkanie konsultacyjno-doradcze pn. "Z Funduszem Sołeckim ku odnowie wsi". Szkolenie zorganizowane było przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Lokalnym Inkubatorem NGO oraz Gminą Wołów.


Dzięki gościnności Lokalnego Inkubatora NGO grupa sołtysów mogła wymienić doświadczenia i wyjaśnić wiele nurtujących pytań. Zakres merytoryczny spotkań konsultacyjno-doradczych w ramach projektu „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi”:

 • Istota i tryb tworzenia funduszu sołeckiego.
 • Tworzenie i wdrażanie rocznych planów wydatkowania.
 • Możliwości powiązania funduszu sołeckiego z innymi działaniami w ramach strategii rozwoju wsi, montaż finansowy.
 • Tworzenie wniosków uchwalanych przez zebranie wiejskie oraz innych niezbędnych dokumentów.
 • Zasady i wskazówki dot. prawidłowości organizowania i przeprowadzania zebrań wiejskich.
 • Zasady zlecenia sołtysom / innym osobom realizacji zadań z FS (upoważnienia).
 • Realizacja projektu a prawo zamówień publicznych.
 • Łączenie środków przez sołectwa w ramach jednego projektu.
 • Dokonywanie zmian we wniosku o realizację projektu z FS.
 • Tworzenie budżetu projektu, zapewnianie wkładu własnego.
 • Rozliczanie projektu – odpowiedzialność i zasady.
 • Przykłady dobrych praktyk i modele ich wdrażania.
Dodano: Środa, 19 września 2012