Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park" - podstrefa w Wołowie

Invest Park - small

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park" sp. z o.o. Z siedzibą w Wałbrzychu jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK" oraz działając na zlecenie Gminy Wołów na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie") oraz nabędzie nieruchomość gruntową (niezabudowaną) o łącznej powierzchni
1,5470 ha.

Dodano: Poniedziałek, 14 kwietnia 2014