Oferta dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu

Logo OWES Wrocław

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Merkury" oraz partner Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich cały czas zapraszają do skorzystania z oferty Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu oraz Wałbrzychu.

Projekt adresowany jest do:

1. Osób fizycznych zamieszkałych na terenie subregionu wrocławskiego oraz wałbrzyskiego w tym: osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem zgodnie z art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osób fizycznych pracujących lub niepracujących.
2. Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym: spółdzielni socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
3. Instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej z powiatów obejmowanych wsparciem tj. miasto Wrocław oraz powiaty: wrocławski, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, wołowski, trzebnicki.


Co oferujemy w ramach projektu:


I. Oferta dla osób fizycznych

1) Szkolenia w ramach cyklu edukacyjnego „Zakładanie i prowadzenie podmiotów Ekonomii Społecznej" – przygotowanie osób fizycznych do założenia i prowadzenia podmiotów Ekonomii Społecznej (edycja: spółdzielnie socjalne), 3 trzydniowe szkolenie wyjazdowe w ramach edycji:
-aspekty formalno-prawne (rejestracja, statut, obowiązki wobec ZUS i US itp.),
-praca w zespole,
-tworzenie usług,
-biznesplan,
-elastyczne formy zatrudnienia i równouprawnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej.
2) Doradztwo
Zakres doradztwa obejmuje między innymi zagadnienia związane z: rejestracją i prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, sporządzaniem biznesplanu, marketingiem i sprzedażą, aspektami prawnymi i finansowymi, zarządzaniem zespołem.
Doradztwo świadczone jest stacjonarnie w biurze projektu we Wrocławiu lub w razie potrzeby, wyjazdowo.


II. Oferta dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

1) Warsztaty tematyczne – mające na celu zwiększenie potencjału podmiotów Ekonomii Społecznej. Szkolenia dwudniowe, wstępnie planowane zagadnienia m.in:
księgowość w podmiotach ekonomii społecznej,
budowanie zespołu,
marketing,
zarządzanie podmiotami ES,
działalność gospodarcza podmiotu,
biznesplan.

2) Szkolenia w ramach cyklu edukacyjnego „Zakładanie i prowadzenie podmiotów Ekonomii Społecznej" (3 - trzydniowe szkolenia wyjazdowe). Celem cyklu jest wzmocnienie liderów podmiotów ES pod kątem kompetencji w obszarach:

-zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – społeczeństwo informacyjne,
-planowania,
-zarządzana zespołem,
-monitoringu jakości,
-budowanie kapitału finansowego.

Doradztwo. Zakres doradztwa obejmuje między innymi zagadnienia związane z: prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, marketingiem i sprzedażą, aspektami prawnymi i finansowymi, budowaniem i zarządzaniem projektami.

3) Doradztwo świadczone jest stacjonarnie w biurze projektu we Wrocławiu lub w razie potrzeby, wyjazdowo.

4) Usługi prawno-księgowe. Planowane są spotkania z ekspertami z zakresu księgowości i prawa, wyposażające uczestników w wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej i zagadnień prawnych.

5) Doradztwo biznesowe. Planowane są spotkania z ekspertami z zakresu biznesu, wyposażające uczestników w wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach ekonomii społecznej.

6) Usługi marketingowe wspierające potencjał wybranych podmiotów Ekonomii Społecznej:

- zamieszczenie informacji o produktach i usługach w internetowym informatorze, prasie i radiu,
- utworzenie lub rozbudowanie strony www,
- przekazanie pakietów promocyjnych dla podmiotów Ekonomii Społecznej.

III. Oferta dla instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej

Wsparcie budowania sieci współpracy i dialogu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej, które obejmie:
-diagnozę lokalnych potrzeb oraz identyfikację możliwych form współpracy w kontekście rozwoju ekonomii społecznej,
-budowanie lub rozwój sieci współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej.

Działanie realizowane poprzez:
-organizacje lokalnych spotkań animacyjnych,
-wizyty studyjne.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu)
pl. Solidarności 1-3-5, pok. 319, 53-661 Wrocław
tel./faks 71 793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl
www.dfop.org.pl

Fundacja „Merkury" (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu)
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 22 00, 74 666 22 22, faks 74 666 22 01, email: merkury@merkury.org.pl

www.facebook.com/OWESDolnySlask

 

 

Dodano: Wtorek, 06 maja 2014