II Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej

Festiwal Produktu Lokalnego 2014

Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda" zaprasza przetwórców, twórców sztuki ludowej, rzemieślników, osoby indywidualne, koła gospodyń wiejskich oraz inne zainteresowane podmioty do udziału w przedsięwzięciu mającym na celu wyłonienie lokalnych produktów regionu.  Celem działania jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy na temat produktów lokalnych, które mogą w przyszłości stać się wizytówką tego regionu.

Zgłoszeń produktów lokalnych do konkursu należy dokonywać w formie Karty Zgłoszeniowej.

Zgłoszenie jest nieodpłatne. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest spełnienie wymagań regulaminu oraz przesłanie do dnia 20 lipca br. do godz. 15:00 wypełnionej Karty Zgłoszeniowej z dopiskiem„ProdukLokalny2014" mailem na adres: wiolakrak@wp.pl.

Regulamin postępowania w sprawie wyłonienia produktów lokalnych oraz Karta Zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Dodano: Poniedziałek, 21 lipca 2014