Przyznano dotacje realizację zadań publicznych Gminy Wołów.

Herb Wołowa

Ocenę merytoryczną i formalną ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeszło osiem podmiotów, którym przyznano dotację. Wśród nich są: Promotor Pełczyn, ULKS”Podlasie”, Wiatr Wołów, TKKF „Razem”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy WULKAN Lubiąż, KS „Korona” Gliniany, Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydlina Wielka KREDA oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

L.p.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Uwagi

1

Wołowski Klub Karate
KYOKUSHINKAI

Propagowanie i prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży
aktywnych form kultury fizycznej i sportu.

NIE UDZIELONO DOTACJI

2

Uczniowski Klub Sportowy Wołów

Popularyzacja piłki nożnej dziewcząt, wychowanie poprzez sport, 
kształtowanie zdrowego stylu życia.

NIE UDZIELONO DOTACJI

3

Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego 
TURBOT Wołów

Upowszechnienie sportowego wędkarstwa morskiego wśród młodzieży

NIE UDZIELONO DOTACJI

4

Klub Piłkarski Rataje

Prowadzenie klubu piłkarskiego Rataje

NIE UDZIELONO DOTACJI

5

Wiejski Klub Sportowy ORKAN Mojęcice

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dzieci poprzez 
prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy.

NIE UDZIELONO DOTACJI

6

KP RUCH Warzęgowo

Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej i sportu – gra w piłkę nożną”

NIE UDZIELONO DOTACJI

7

Młodzieżowy Klub Sportowy „ODRA” Lubiąż

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 
Gminy Wołów, a w tym dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 
miejscowości Lubiąż.

NIE UDZIELONO DOTACJI

8

Polski Związek Wędkarski

Upowszechnienie Sportu Wędkarskiego

NIE UDZIELONO DOTACJI

9

Polski Związek Wędkarski okręg we Wrocławiu 
Koło Wołów

Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży

NIE UDZIELONO DOTACJI

10

Uczniowski Klub Sportowy „ZSZ Wołów”

„Wołowska Integracyjna Drużyna Baseballowa – sezon 2012” – zajęcia 
sportowo-rekreacyjne o charakterze integracyjnym i koedukacyjnym 
dla dzieci i młodzieży szkolnej regionu wołowskiego pochodzący 
z różnych środowisk społecznych często zagrożonych patologiami.

NIE UDZIELONO DOTACJI

11

Klub Sportowy SPART Miłcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży z Gminy Wołów.

NIE UDZIELONO DOTACJI

12

MKP Wołów

-promocja kultury fizycznej i sportu, a w szczególności piłki nożnej 
na terenie Miasta i Gminy Wołów oraz w województwie Dolnośląskim

- szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych 
(żaki, orliki, młodzik, trampkarz, junior młodszy, junior starszy, senior)

- organizacja meczy dla poszczególnych grup wiekowych

- organizacja turniejów, memoriałów itp.

- promocja Miasta i Gminy Wołów

NIE UDZIELONO DOTACJI

13

Wołowski Klub Szachowy

-----------------------------------------------

NIE UDZIELONO DOTACJI

14

Uczniowski Klub Sportowy „Krzydlina”
przy Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 
Gminy Wołów, w tym dzieci i młodzieży z terenu Krzydlina mała, 
Krzydlina Wielka, Domaszków w 2012 r.”

NIE UDZIELONO DOTACJI

15

Klub Sportowy ORZEŁ Stobno

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 
gminy Wołów i wsi Stobno

NIE UDZIELONO DOTACJI

16

Klub Piłkarski HEROSI Stary Wołów

 

NIE UDZIELONO DOTACJI 

 

 

L.p.

Wnioskodawca

Przyznana dotacja na

2012 rok

1

Promotor Pełczyn

5 000,00

2

ULKS "Podlasie"

5 000,00

3

Wiatr Wołów

14 000,00

4

TKKF "Razem"

35 000,00

5

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

WULKAN Lubiąż

2 000,00

6

KS "Korona" Gliniany

3 000,00

7

Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydlina Wielka KREDA

4 000,00

8

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

2 000,00

 

Dodano: Poniedziałek, 12 marca 2012