Szkolenie dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych, które planują złożyć ofertę na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Herb Wołowa

Wszystkie kluby sportowe i organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zapraszamy na szkolenie poświęcone przygotowaniu powyższej oferty. Szkolenie odbędzie się w dniach 22 i 29 marca o godzinie 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

Dodano: Środa, 14 marca 2012