Budżet Obywatelski w Gminie Wołów – Harmonogram

 

 

  Harmonogram działań w 2016 roku

 

18.07 – 12.09
Składanie formularzy z propozycjami projektów.

Formularze można składać: listownie (na adres: Urząd Miejski w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny"), osobiście (w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego), elektronicznie (na adres e-mail wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołów).

Ważne, aby zwrócić uwagę na datę, gdyż w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

do 30.09.2016
Weryfikacja bieżąca złożonych formularzy.

do 7.10.2016
Przygotowanie i publikacja listy projektów, które wezmą udział w głosowaniu.

 

 

Dodano: Środa, 04 lutego 2015