Budżet Obywatelski w Gminie Wołów – Zgłoś projekt

 

Nawet 150 tys. zł czeka na najlepszy projekt!

Jeśli masz pomysł na zmianę naszego otoczenia, wiesz, co chciałbyś stworzyć w pobliżu swojego domu i widzisz, co jest potrzebne tobie i twoim sąsiadom - nie czekaj. Przygotuj projekt, zbierz podpisy i weź udział w głosowaniu. Bądz aktywny i zmieniaj swoje otoczenie na lepsze, zmieniaj Gminę Wołów!

Celem Budżetu Obywatelskiego jest umożliwienie mieszkańcom realizację pomysłów, które sprawią, że życie w Gminie Wołów będzie przyjemniejsze i wygodniejsze.

Jeśli twój pomysł spotka się z pozytywną oceną co najmniej 15 osób i wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, to można rozpocząć pracę nad formularzem zgłoszeniowym, który po pozytywnej ocenie weźmie udział lipcowym głosowaniu. Na najlepszy projekt czeka nawet 150 tys. zł!

 

Upewnij się, że robisz to dobrze

Aby upewnić się, że wszystkie formalności zostały dopełnione pamiętaj:

- propozycja projektu musi być zgłoszona przez osobę pełnoletnią,

- propozycja projektu musi być poparta podpisami 15 mieszkańców danego okręgu,

- propozycja projektu musi być złożona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskim (tutaj),
 
- prawidłowo wypełnione formularze można składać listownie (na adres: Urząd Miejski w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny”), osobiście (w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego), elektronicznie (na adres e-mail Wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołów),

- prawidłowo wypełniony formularze należy składać od 1.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Ważne, aby zwrócić uwagę na datę, gdyż w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

 


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dodano: Środa, 04 lutego 2015