Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych - 19a

Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych

W dniu 11 marca 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego pt. Do celu.

Informujemy, że zgodnie z art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34 w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie: wes@wolow.pl.
Ofertę zamieszczono na stronach : www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

 

Dodano: Czwartek, 19 marca 2015