Konkurs na realizację zadania „Prowadzenie zajęć sportowych i organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów”

NGO

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z przyznaniem dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Łączna kwota na realizację zadania „Prowadzenie zajęć sportowych i organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów” wynosi 242 000,00 zł.

Termin składania ofert mija 11.02.2013 r. o godzinie 14:00

Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 18.01.2013 r

Wzór Oferty Realizacji Zadania (PDF)

Wzór Oferty Realizacji Zadania (DOC)

 

Dodano: Piątek, 18 stycznia 2013