100 Urodziny Pana Stanisława Hołodniuka

Stanisław Hołodniuk

19.01.1913 roku urodził się pan Stanisław Hołodniuk mieszkaniec Gminy Wołów. W tym jakże uroczystym dniu Dostojny Jubilat otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia oraz pomyślności na kolejne lata życia. W imieniu władz samorządowych na ręce Jubilata życzenia przekazał Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura, a także przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Jelec. Burmistrz wręczył panu Stanisławowi list gratulacyjny podpisany przez Premiera RP Donalda Tuska oraz Wojewodę Aleksandra Marka Skorupę.

W gronie najbliższej rodziny Burmistrz Gminy Wołów złożył na ręce jubilata kosz kwiatów oraz list gratulacyjny. Pan Stanisław Hołodniuk przeżył dwie wojny światowe, widział wiele krzywd i zła, jednak do dzisiaj zachował pogodę ducha. Zasłużył sobie na szacunek i uznanie wielu osób.

Nasz Jubilat osiągnęła wiek, o którym wszyscy marzymy, którego życzymy sobie nawzajem ale osiągają tylko nieliczni. Sto lat życia to nie tylko piękny wiek lecz również historia życia na przestrzeni dwóch wieków.

Dodano: Wtorek, 22 stycznia 2013