Oferta realizacji zadania publicznego - Parafia pw. św. Karola Boromeusza

herb small

W dniu 25 czerwca 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Parafię pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie na realizację zadania publicznego pt. „Letni obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z Gminy Wołów". Informujemy, że zgodnie z art.l9a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U.z 2014 r.,poz 1118 z poźn. zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportui Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes(@wolow.pl. 

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Dodano: Piątek, 26 czerwca 2015