Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr. 7/2013 dot. realizacji zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Herb Wołowa

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.

 

Dodano: Czwartek, 31 stycznia 2013