Oferty inwestycyjne

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i procedurach ich sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie – przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerami 71/ 3191315, 71/3191314. Ponadto z wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i z ogłoszeniami o przetargach można zapoznać się na stronie www.bip.wolow.pl, na tablicy ogłoszeń w przebudówce B Ratusza i w prasie lokalnej.

 

Lokalizacja

Nr działki

Pow.

Forma użytkowania

Przeznaczenie terenu w MPZP

Wołów, ul. Polna

9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25

13977 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołów, ul. Polna

8/2, 1/4 Am 26

8716 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

679/8

13202 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

216

1281 mkw

Nizebudowana

P - Tereny działalności przemysłowej

Prawików

164/4

3000 mkw

Niezabudowana

P - Tereny działalności przemysłowej

Wołów,

ul. Poznańska

37/3 i 37/4 Am 29

1195 mkw

Zabudowana pawilonem handlowym

MWU - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

Wołów,

ul. T. Kościuszki

10/1 Am 47

23045 mkw

Zabudowana obiektami po gospodarstwie szkolnym

U - Tereny usług

Wołów,

ul. Komuny Paryskiej

99 Am 27

377 mkw

Niezabudowana

U - Tereny usług

Wołów, ul. S. Lema

16/97 Am 50

1542 mkw

Niezabudowana

U - tereny usług

Mojęcice, ul. Główna

200 Am

300

Zabudowana dawną świetlicą

UK - tereny usług sakralnych i kultury

Wołów, ul. Spacerowa

7 Am 41

4184 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów, ul. Krzywy Wołów

10/2 Am 8

2591 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/91 Am 50

1203 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/93 Am 50

1290 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/95 Am 50

1311 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/101 Am 50

1229 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/103 Am 50

1260 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/105 Am 50

1290 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/104 Am 50

1195 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/102 Am 50

1192 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Wiejska

2/1 Am 23

1472 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J.Kaczmarskiego

16/54 Am 50

1287 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Sławowice

65/3

1355 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Uskorz Wielki

268/5

2958 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Prawików

256/2

739 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Prawików

160/11

1024 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

179

1578 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

182

1421 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

183

1342 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Siodłkowice

127/4

798 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/4

1300 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/5

1726 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Rz - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

Stary Wołów

228/11

1275 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Stary Wołów

228/15

1130 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Stary Wołów

228/16

1130 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Stary Wołów

228/17

1130 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Warzęgowo

95/1

1200 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Wróblewo

27/7

819 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

 Aktualizacja: 05.09.2016r. 

Dodano: Poniedziałek, 31 sierpnia 2015