Oferty inwestycyjne

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i procedurach ich sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie – przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerami 71/ 3191315, 71/3191314. Ponadto z wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i z ogłoszeniami o przetargach można zapoznać się na stronie www.bip.wolow.pl, na tablicy ogłoszeń w przebudówce B Ratusza i w prasie lokalnej.

 

Lokalizacja

Nr działki

Pow.

Forma użytkowania

Przeznaczenie terenu
w MPZP

Wołów, ul. Polna

9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25

13977 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołów, ul. Bociania

25/29 i 25/30 AM 51

0,7128 ha

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

679/8

13202 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

216

1281 mkw

Nizebudowana

P - Tereny działalności przemysłowej

Wołów,

ul. T. Kościuszki

10/1 Am 47

23045 mkw

Zabudowana obiektami po gospodarstwie szkolnym

U - Tereny usług

Wołów,

ul. Komuny Paryskiej

99 Am 27

377 mkw

Niezabudowana

U - Tereny usług

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/105 Am 50

1290 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/104 Am 50

1195 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J.Kaczmarskiego

16/54 Am 50

1287 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów, ul. Dębowa

57/6 AM 44

0,1065 ha

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

53/3

2207 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

53/4

2100 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

91/5

1021 mkw

Niezabudowana

 

MNR - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Boraszyn 91/7 1147 mkw  Niezabudowana  MNR - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

91/8 1294 mkw  Niezabudowana  MNR - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Bożeń   35/6  1362 mkw  Niezabudowana  MNR - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Dębno

185/2

1109 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Gródek</