Czy wiesz, że...?

  • Droga filozofów Droga filozofów Alejka między stadionem OSiR, a ogródkami działkowymi w przeszłości była nazywana ,,Drogą filozofów’’. źródło ... >>>
  • Sterowiec LZ-127 Graf Zeppelin Sterowiec LZ-127 Graf Zeppelin Około 1930 r. nad Wołowem przeleciał sterowiec LZ – 127 Graf Zeppelin, największy wówczas tego typu obiekt (długo ... >>>
  • Restauracja Weinberg Restauracja Weinberg Przed II Wojną Światową przy lubiąskim kościele św. Walentego funkcjonowała restauracja Weinberg. źródło: www.do ... >>>
  • Starorzecze Odry w Tarchalicach Starorzecze Odry w Tarchalicach Starorzecze Odry w Tarchalicach nosi nazwę ,,Długi Rów’’ na podstawie zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów  z ... >>>
  • Figura “Ecce Homo” w Lubiążu Figura “Ecce Homo” w Lubiążu Figura “Ecce Homo” stojąca przy ulicy Wojska Polskiego w Lubiążu przedstawia Jezusa Chrystusa w koronie ciern ... >>>
  • Remiza OSP w Wołowie Remiza OSP w Wołowie W 1908 r. naprzeciwko cmentarza przy ul. Piłsudskiego została wybudowana remiza strażacka OSP. źródło: www ... >>>
  • Wzgórze Trzech Krzyży Wzgórze Trzech Krzyży Wzgórze Trzech Krzyży powstało jako wotum w podzięce za oszczędzenie klasztoru w Lubiążu podczas wojny trzyd ... >>>
  • DDWIOSNA Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Dom Dziecka “Wiosna” Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame  Dzień 11 listopada dla Domu Dzieck ... >>>
  • Wołowski Młyn Wołowski Młyn Wołowski młyn w przeszłości napędzany był wodą z rzeczki Juszki, która wpływała do stawu przy ulicy Poznańskie ... >>>
  • Juszka Juszka Juszka ma swoje źródło między miejscowościami Godzięcin i Bagno. Rzeczka uchodzi do Jezierzycy w okolicach Kr ... >>>