Zespół zadaniowy ds. Estetyzacji Miasta

Zagospodarowanie 2

Zespół zadaniowy ds. Estetyzacji Miasta został powołany zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów z dnia 20 czerwca 2012 roku. Celem działania zespołu jest poprawa estetyki miasta i stworzenie atrakcyjnego wizerunku Wołowa. Członkowie zespołu aktywnie współpracują z Urzędem Miejskim oraz Komendą Powiatową Policji, w celu poprawienia bezpieczeństwa w obrębie terenów zielonych oraz ich stanu. 

 

 

 

 

W skład zespołu zadaniowego ds. Estetyzacji Miasta wchodzą:

 1. Dr Kamila Adamczyk – opiekun Gminy Wołów z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 2. Małgorzata Hermaszewska
 3. Agnieszka Krupa
 4. Katarzyna Malik
 5. Ewa Lisowicz
 6. Danuta Jasinowska
 7. Irena Janiszewska


Zespół zadaniowy ds. Estetyzacji Miasta realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wypracowanie jednolitego wizerunku Wołowa,
 2. Opracowanie programu estetyki miasta,
 3. Ustalenie zasad związanych z kształtowaniem zieleni miejskiej,
 4. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych miasta dla mieszkańców i turystów,
 5. Uzgodnienia i nadzór w obszarze małej architektury, komunikacji, informacji, reklam.

 

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym

Jesienią 2012 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wołów a Uniwersytetem Przyrodniczym. Dokument podpisał Burmistrz Dariusz Chmura oraz Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wołowskiej Komisji Estetyzacji oraz grupa 90 studentów, którzy przyjechali w tym dniu na warsztaty do Wołowa, aby zapoznać się miastem i terenami zielonymi. 

Zaledwie pół roku po podpisaniu umowy partnerskiej pojawiły się pierwsze owoce współpracy. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego przygotowali projekty koncepcyjne zagospodarowania między innymi: parku przy policji, parku przy Szkole Podstawowej nr 2, terenu przy Juszce (między ul. Rawicką a Trzebnicką) oraz "Ruskiego Placu" przy ul. Ścinawskiej. Efekty można było oglądać podczas konferencji, w której udział wzięli członkowie zespołu zadaniowego ds. Estetyzacji Miasta oraz pracownicy urzędu miejskiego z burmistrzem Dariuszem Chmurą na czele. Na pytania zainteresowanych odpowiadała dr Kamila Adamczyk - opiekunka Gminy Wołów z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego. Wybrane prace studentów zamieszczone są poniżej artykułu.

Dodano: Wtorek, 16 kwietnia 2013