Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, ul. Ludowa, dz. nr 10/5, AM-24

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

         Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

 

Wołów ul. Ludowa –  działka nr 10/5 AM24  o pow. 0,0343 ha, KW -  WR1L/00035440/1.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki pod ogródek przydomowy. Użytek  – Bp.  Okres dzierżawy – 3 lata.

 

   Do dzierżawy część działki – pow. 0,0150 ha – ogródek przydomowy.

   Czynsz dzierżawny – 70,00 zł,  będzie płatny jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto      

   wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

 

 Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym użytkownikiem. 

Po upływie tego terminu należy zgłosić do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie (przybudówka Ratusza – wejście od szachownicy, pokój nr 14) w celu podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.