Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Stobno, dz. nr 358/1, AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. Z 2020, poz.1990) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Stobno.

Stobno – działka nr 358/1 AM 2 o pow. 0,3100 ha KW WR1L/28652/8

W planie zagospodarowania przestrzennego – R tereny rolnicze.

Klasa gruntu – RIIIb – 0,1800 ha, RIVa – 0,1300 ha

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – 3 lata.

Czynsz dzierżawy – 182,00 zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miasta i Gminy w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek rolny z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.

Po tym terminie należy zgłosić się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Wołowie w celu podpisania umów dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Wołowie,

pokój nr 14. Sprawę prowadzi Marek Krasowski - tel. 319 13 45