Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Uskorz Wielki, dz. nr 268/5 Am 2

W Y K A Z

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Uskorz Wielki

Niezabudowana działki nr 268/5 Am2 o pow. 0,2958 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00029332/6.

 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: MNR/8 - przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych przez działkę przebiega linia sieci gazowej wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 42.300,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 24.01.2022r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Uskorz Wielki.pdf (534,28KB)