Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, ul. Gajowa, dz. nr 3, AM-24

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021. poz.1899) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów ul. Gajowa dz. nr 3 AM 24 pow. 0,2190 ha, KW WR1L/00040525/9

dz.nr 4/2 AM 24 pow. 2,3900 ha, KW WR1L/00029443/7

dz.nr 2 AM 24 pow. 0,1800 ha, KW WR1L/00040525/9

W planie przestrzennego zagospodarowania – ZC1 teren cmentarza i U/P teren aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działek o pow. 15 m2.

Przeznaczenie – teren handlowy przy pawilonie

Okres dzierżawy – do 3 lat

Czynsz dzierżawny – 322,15 zł + 23%VAT miesięcznie będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski