Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Załatw sprawę

Poniżej znajduje się wykaz wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołowie, przypisanych im spraw oraz dokumentów do pobrania.

Urząd Stanu Cywilnego

 

Dowody Osobiste i Biuro Ewidencji Ludności

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Zasobów Lokalowych

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

Ewidencja Działalności Gospodarczej 

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego