Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, al. Obrońców Lwowa 17/4, położona na działce numer 88/1 Am-27

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów Al. Obrońców Lwowa 17/4 - lokal mieszkalny

  • przeznaczony do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy

Działka numer 88/1 Am 27 pow. 409 m² Księga Wieczysta WR1L/00027127/2,

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 37,74 m2 położony na pierwszym piętrze budynku składa się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki.

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 2126/10000

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 110.400,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 08.08.2022 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

 

PDFuniewaznienie wykazu.pdf (246,94KB)