Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - wyjaśnienia dotyczące wykorzystywania wody do pojenia zwierząt - aktualizacja

Przekazujemy informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące wykorzystywania wody do pojenia zwierząt.

Szanowni Państwo,

w odniesieniu do informacji przekazanej przy piśmie znak DŻW.zch.870.80.2022 z dnia 19 sierpnia br. uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 poprzez:

  1. wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  2. czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.


Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.

PDFpismo do ARIRM ODR i IR - aktualizacja woda_.pdf (118,39KB)