Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

W dniu 13.09.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Łośki” „VI Piknik św. Jadwigi - ochrona dziedzictwa historycznego”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.450 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, Wydział Spraw Społecznych lub elektronicznie: patrycja.olech@wolow.pl, natalia.kasperek@wolow.pl

PDFOferta- stowarzyszenie Łośki.pdf (945,41KB)