Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2023 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2023

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2023 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2023

Burmistrz Gminy Wołów informuje, że począwszy od dnia 28 września roku 2022 rozpoczną się prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2023. W związku z powyższym powiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków do tego projektu zgodnie z poniższym wzorem:

DOCINFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC.doc (39,00KB)