Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 216

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42ab ust.2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów zawiadamia o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu planowanych polowań zbiorowych.

Na terenie obwodu łowieckiego nr 216, odbędzie się planowane polowanie zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „Rokita” w Brzegu Dolnym.

PDFWSR.6150.32.2022.MK Obwieszczenie Koło Łowieckie Rokita w Brzegu Dolnym.pdf (261,10KB)