Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Garwół dz. nr 333/1 AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

         Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Garwół.

Garwół– działka nr 333/1 Am 2 o pow. 1,73ha   Księga Wieczysta nr WR1L/00039060/1

W planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem US- teren usług sportu i rekreacji.

Klasa gruntu – (RV)

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się  część w/w działki o pow. 0,9100ha (RIIIb - 0,05ha, RIVa - 0,18ha, RV - 0,68ha).     Czynsz dzierżawny w wysokości 509,60zł  rocznie, będzie płatny jednorazowo do  30-go maja.

       każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

    Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.