Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Komuny Paryskiej, działka numer 67 Am-27

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów – ul. Komuny Paryskiej

Działka niezabudowana nr 67 Am 27 o pow. 0,0443 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00025015/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona w części symbolem MN/17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 21.900,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 17.01.2023 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

PDFmapa 67 am 27.pdf (136,23KB)