Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż, dz. nr 783/7

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

          Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.

Lubiąż – działka nr 783/7 o pow. 0,1319 ha, działka nr 783/8 o pow. 0,0086ha

KW WR1L/00028656/6

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony po części symbolami: MNR – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Klasa gruntu – RIVb – 0,1197 ha

                         RV – 0,0208 ha

Do wydzierżawienia przeznacza się  działki o powierzchni łącznej 0,1405 ha.

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – 7 miesięcy.

Czynsz dzierżawny – 84,40zł za cały okres dzierżawy, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja 2023 roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.